Handledarkurs Västerås

Trygg handledarkurs i Västerås

Känner du någon som ska ta körkort men inte har tillgång till en handledare för privatkörning? Eller du kanske vill hjälpa dina barn eller en vän på vägen mot den så viktiga lappen?

Anmäl dig till vår handledarkurs så får du tips och råd och de kunskaper du behöver för att lära din elev att köra bil. Vi erbjuder en handledarkurs i Västerås som leds av kunniga, erfarna och servicemedvetna körlärare. Vi lär dig att bli en trygg handledare åt en ung körkortselev – välkommen att kontakta oss via formuläret för att få en uppdaterad lista på lediga tider. 

Handledarkursen kostar 500 kronor per person och tillståndet räcker i fem år!


övningskörning efter handledarkurs i Västerås

Handledarkurs – en kort introduktion

En introduktionskurs – i dagligt tal benämnd handledarkurs – är ett måste för både elev och handledare som ska övningsköra. Men det är inget måste att eleven och handledaren går kursen tillsammans.

Oavsett om övningskörningen sker privat eller eller på körskola måste eleven ha körkortstillstånd. Vi rekommenderar att du ansöker om körkortstillstånd i god tid innan introduktionsutbildningen. Det gör att det går fortare att komma igång med övningskörningen sedan.

Kursen är giltig i fem år

En handledarkurs gäller i fem år. Inom denna tid kan handledaren ansöka om handledarskap för nya elever utan att du behöver gå kursen igen. Då gäller handledarbeviset i fem år för den eleven. Det enda undantaget är om du som handledare får körkortet inkallat.

Eleven måste ha en giltig kurs under hela den privata övningskörningen. Det innebär att eleven måste gå kursen igen om övningskörandet fortfarande pågår efter dessa fem år.

Handledarkurs – innehållet

Kursen inleds med att vi går igenom utbildningsplanen. Den består av vad eleven ska kunna, vilka risker som övningskörning innebär och vad som kan hjälpa dig att ligga ett steg före eleven.

Under kursen får du dessutom mycket tips om hur du lägger upp en effektiv och säker utbildning. Vi jobbar också mycket med att studera bilder på trafiksituationer där vi diskuterar vad som kan vara viktigt att tänka på och hur handledaren ska kunna förmedla sina kunskaper och erfarenheter till sina elever. Genom åren har vi fått många positiva kommentarer om vår handledarkurs från kursdeltagare – både handledare och körkortselever.

Ansökan måste göras för varje ny elev

När kursen avslutats rapporterar vi på elektronisk väg att du har gått kursen vilket gör att du inte behöver bifoga ett intyg från oss när du ansöker om handledarskap. Kom ihåg att en ansökan måste skickas in för varje elev handledaren hjälper. När du fått beviset på att du är en godkänd handledare är det bara att börja övningsköra.

Kursen är obligatorisk

Det är obligatoriskt att gå en handledarkurs för den som ska vara handledare. En anledning till detta är att eleven ska få rätt träning redan från början för att utbildningen ska bli bättre, säkrare och billigare. Det är nämligen inte ovanligt att elever lär sig köra när de tränar privat. Efter en tids felaktig träning måste man sedan lära om en hel del i trafikskolan. En detalj som privata elever ofta lär sig felaktigt är hur kopplingen ska hanteras.

Välkommen att anmäla dig till en handledarkurs i Västerås hos oss – du kommer att bli en bättre och säkrare privatlärare.

En kurs som gör dig till en trygg handledare